Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení  

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím  a kupujícím (právnická osoba, fyzická osoba – podnikatel, fyzická osoba) při prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu www.zefin.cz. Kupující je povinnen se s těmito obchodními podmínkami seznámit před odesláním objednávky. Odesláním objednávky potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami. 

Objednávání  

Objednávku je možné uskutečnit tímto způsobem: Prostřednictvím internet. obchodu a dále  faxem, e-mailem nebo telefonicky. 

Objednání přes e-shop: www.zefin.cz. Objednat zboží je možné jako registrovaný zákazník nebo bez registrace. Objednávky jsou v e-shopu evidovány až do úplného vykrytí. 

Dodací podmínky 

Objednané zboží je odesláno na fakturační (není-li uvedena adresa dodání) uvedenou na objednávce. Objednané zboží, které je označeno „skladem" je odesíláno ještě v den objednání, pokud byla objednávka přijatá do 12:00.  Zboží, které není skladem je dodáváno dle individuální dohody se zákazníkem.

Vyhrazujeme si právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech vzniklých vyšší mocí nebo v případech, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v předpokládaném čase. Zboží je distribuováno prostřednictvím služby Obchodní balík České pošty. Dodání je do 24 hodin od podání balíku. Při převzetí zboží je kupující povinen bez zbytečného prodlení provést kontrolu množství, druhu a zjevných vad. Zjistí-li nesrovnalosti, musí tuto skutečnost neprodleně nahlásit prodávajícímu a dále se řídit dle jeho pokynů. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel (např. po měsící od doručení nejsme schopni měnit již dodané zboží). V případě chybného objednaného zboží ze strany kupujícího, lze toto zboží vyměnit za jiné – pokud tuto skutečnost nahlásí prodávajícímu do 48hodin od dodání. Zboží musí být nepoužité, nepoškozené a v originálním balení. V tomto případě jdou veškeré náklady na vrácení původního zboží k tíží kupujícího.

Byla-li objednávka provedena prostřednictvím internetového obchodu, má kupující právo na základě Zákona 367/2000 Sb. §53 odst. 6 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí předmětu plnění. Pokud se tak stane, musí nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení a v původním obalu poslat v uvedené lhůtě zpět. Po obdržení zboží vystaví prodávající dobropis, který bude následně proplacen převodním příkazem (nebo jiným domluveným způsobem).

Platební a rabatové podmínky  

Ceny v e-shopu jsou uvedené bez DPH. Kupní cena je stanovena ceníkem platným ke dni objednání. V případě výrazné změny cenových podmínek si vyhrazujeme právo objednávku po dohodě se zákazníkem stornovat. Není-li dohodnuto jinak, je k ceně připočítáno dopravné dle níže uvedených podmínek. 

Objednávka uskutečněná prostřednictvím internetového obchodu

  • objednávka do   5.000,-  –  expediční náklady 120,-
  • objednávka do 30.000,-  –  expediční náklady 120,-
  • dobírka –   30,-
     

Způsoby platby:

  • zálohou – po přijetí objednávky je vystavena zálohová faktura a po jejím proplacení je zboží expedováno
  • dobírkou – platba hotově přepravci při převzetí zboží
  • na fakturu se splatností – pouze na základě předchozí domluvy, nebo individuálně nastavených obchodních podmínek 

V případě zvolení platby zálohovou fakturou  nás na  e-mailovou adresu a mi Vám vystavíme doklad.

Pro obchodní partnery , montážní firmy a velkoobchody jsou připraveny speciální rabatové a platební podmínky !!!

Kontaktujte nás zefin@zefin.cz zde !!! 

Záruční podmínky

Na veškeré zboží je poskytnuta záruka v rozsahu ustanovení obecně platných právních předpisů. Počátek záruky stanovuje datum prodeje na daňovém dokladu. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neoprávněným zásahem nebo neodbornou montáží, používáním zboží k jiným účelům než určeným, nevhodným skladováním, živelnými pohromami nebo vyšší mocí.

Jako záruční list slouží vystavená faktura společnosti Zefin s.r.o. 

Reklamační řád  

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury, nebo alespoň číslo faktury na dodané zboží, jehož vady jsou reklamovány. Po dobu vyřizování reklamovaného zboží je možné domluvit zápůjčku do doby, než bude reklamace vyřízena. Pro tuto variantu nás nejprve kontaktujte, zejména u zakázkových variant zboží je tato možnost vyloučena. 

Závěrečná ustanovení  

Objednáním zboží vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Veškeré osobní údaje budou uchovávány a chráněny proti zneužití v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Používáním internetového obchodu souhlasíte s používáním informací o Vás a Vašich nákupech pro interní potřeby společnosti.

V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem. 

Změny obchodních podmínek  

Platební, dopravní, reklamační a termínové podmínky se řídí platnými obchodními podmínkami společnosti Zefin s.r.o. Společnost Zefin s.r.o. si vyhrazuje právo změny a cen dle aktuálních cenových podmínek dodavatelů.

Kurzovní dodatek - platí pouze pro sortiment SIEMENS!!!

V případě překročení kurzu Kč/Euro hodnoty 29,00 podle ČNB, bude navýšena netto cena (cena po odečtení slevy) podle následujícího klíče:

29,01 Kč/Eur - 29,49 Kč/Eur.....+1,5%

29,50 Kč/Eur - 29,99 Kč/Eur.....+3,0%

30,00 Kč/Eur - 30,49 Kč/Eur.....+4,5%

30,50 Kč/Eur - 30,99 Kč/Eur.....+6,0% 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 20.9.2009

Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.