Základní pojmy jednoduše

Topný faktor

Topný faktor udává efektivitu čerpadla. Jedná se o poměr topného výkonu k příkonu čerpadla. Například tepelné čerpadlo s topným faktorem 3 „vyrobí“ třikrát více tepla, než spotřebuje elektrické energie.

Ekvitermní regulace

S ekvitermní regulací je tepelné čerpadlo ještě úspornější. Na základě vnější teploty udržuje teplotu topné vody na co nejnižší hodnotě. Čím je venku větší zima, tím vyšší je teplota topné vody a naopak. Snižováním rozdílu vnější teploty a teploty topné vody roste účinnost.

Inteligentní odmrazování

U nejvíce prodávaných tepelných čerpadel, tj. vzduch – voda, je pro hospodárnost a vůbec pro spolehlivou funkci důležité inteligentní a hospodárné odmrazování výparníku. Výparník se odmrazuje, pouze pokud je potřeba, a to pouze po nezbytnou dobu. Při časovém odmrazování většinu sezóny odmrazujete příliš často, a při nejhorších podmínkách zase k úplnému odmrazení dojít nemusí. Časové odmrazování je pro tepelné čerpadlo nevhodné.

Bod bivalence 

Teplota kdy se zapíná bivalentní zdroj, většinou elektrokotel.

Vzduch / vzduch Tepelné čerpadlo

Vzduch / vzduch tepelné čerpadlo získává energii z venkovního vzduchu a distrubuuje ji do domácnosti pomocí vnitřních jednotek a ventilátorem. Nedokáže připravit teplou užitkovou vodu.

Kompresor

Kompresor je stroj na stlačování plynu, například. V tepelných čerpadlech se používá ke zvýšení tlaku plynného chladiva, který je tím zahříváno.

Scroll kompresor

Dva excentricky umístěné spirálové rotory stlačují chladivo. Scroll kompresor má jen několik pohyblivých částí, což znamená přínos z hlediska efektivnosti, hladiny akustického tlaku a trvanlivosti.

Výměník tepla

Zařízení, v němž plyn nebo kapalina o vyšší teplotě předává teplo sekundárnímu plynu nebo kapalině. slouží k přenosu tepla z média na médium.

Teplá užitková voda TUV

 Teplé vody používaná v domácnosti, například ve sprše.

Chladivo


Látka používaná k přenosu teplo z chladné strany tepelného čerpadla na teplou stranu. V současné době tepelná čerpadla použití ekologické chladiva, které nemají negativní vliv na ozónovou vrstvu.

Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.