Jak funguje tepelné čerpadlo ?

TČ tvoří:

Tepelné čerpadlo tvoří dvě části - venkovní část - výparník odebírající tepelnou energii zdroji tepla (vzduch, země, voda) a vnitřní část - kompresor, tepelný výměník a regulace tepelného čerpadla. Díky tepelné energii získané z přírodních zdrojů spotřebovává tepelné čerpadlo jen cca 1/3 vnější elektrické energie - díky tomu zaujímají tepelná čerpadla přední místo v ekologickém a alternativním vytápění.

Schéma zapojení tepelného čerpadla v topném sytému

Topný faktor

Poměr, kterým tepelné čerpadlo přečerpá více tepla, než spotřebuje elektrické energie se udává tzv. topným faktorem, zkráceně TF - např. TF 3 znamená, že tepelné čerpadlo "přečerpá" třikrát více tepla, než spotřebuje elektrické energie.

Dimenzování výkonu

Výkon tepelného čerpadla se zpravidla navrhuje tak, aby tepelné čerpadlo krylo tepelnou potřebu objektu do určité venkovní teploty - např. -12° C. Tato určená teplota se nazývá teplota bivalence, při jejímž dosažení je zapnut bivaletní zdroj, který do topného systému dodává potřebnou tepelnou energii nad výkon tepelného čerpadla.

Poddimenzováním tepelného čerpadla omezíme četnost startů kompresoru, díky čemuž se zvýší životnost nejen tohoto kompresoru, ale i celého systému. Také lze díky poddimenzování tepelného čerpadla použít menší venkovní zdroje (výparník, vrty, kolektory).

Bivalentní zdroj

Bivalentním (přídavným) zdrojem tepla může být elektrokotel, kotel na zemní plyn, dřevoplyn, LTO, propan - lze také použít přímotopných tyčí v akumulační nádrži (tuto variantu je nutno avizovat předem, neboť přímotopné tyče jsou do akumulační nádrže instalovány již při výrobě.)

Výhodou renovace současného topného systému pomocí tepelného čerpadla je to, že coby bivalentní zdroj lze použít stávající zdroj tepla.

Jaké jsou typy tepelných čerpadel?

Tepelná čerpadla se dělí dle zdroje tepla, tím může být povrchová a podzemní voda, venkovní vzduch nebo půda. Typy jsou tedy následující: vzduch-voda, voda-voda, země-voda, vzduch-vzduch.

Námi dodávaná tepelná čerpadla odpovídají těmto systémům:


 

Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.