zefin.cz > Slovníček > Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla

Jak funguje tepelné čerpadlo ?

Tepelná čerpadla fungují na principu opačné chladničky - ochlazují vnější prostor (odebírají mu teplo) a vytápí prostor vnitřní. Toto teplo však ještě převádí..

1x1

Tepelná čerpadla vzduch - voda

Vnější jednotkou (výparníkem s ventilátorem) umístěnou venku, je nasáván vzduch ze kterého je odebírána tepelná energie a opětně je tento vzduch (ochlazený)..

1x1

Základní pojmy

Základní pojmy Než se pustíte do výběru tepelného čerpadla, je dobré seznámit se s několika základními pojmy, které jsou pro pochopení celé problematiky..

1x1

Základní pojmy jednoduše

Topný faktor Topný faktor udává efektivitu čerpadla. Jedná se o poměr topného výkonu k příkonu čerpadla. Například tepelné čerpadlo s topným faktorem 3..

.
1x1
1x1